UMOWA DEWELOPERSKA

Wrocławska Kancelaria Radców Prawnych Horoszczak Szczepankowska w obszarze obsługi prawnej deweloperów pomaga m.in. uzyskać niezbędne decyzje administracyjne oraz przygotowuje umowy deweloperskie.

Czemu umowa deweloperska jest tak ważna?

Umowa deweloperska jest ważnym dokumentem, który chroni interesy zarówno dewelopera, jak i nabywcy. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto dokładnie ją przeanalizować oraz skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. 

Dzięki umowie deweloperskiej nabywca otrzymuje pewność, że deweloper dostarczy mu nieruchomość zgodną z ustaleniami w podpisanej umowie, a deweloper może być pewny, że nabywca dokona wpłat zgodnie z umową oraz zobowiąże się do odbioru nieruchomości.

Co oferujemy w ramach umowy deweloperskiej?

  • opiniujemy i sporządzamy wzory umów deweloperskich;
  • analizujemy umowy deweloperskie i wskazujemy ewentualne zagrożenia lub niedociągnięcia w jej treści;
  • pomagamy w negocjacjach warunków umowy deweloperskiej z deweloperem.

 

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

  • Opis nieruchomości – umowa deweloperska powinna zawierać przede wszystkim szczegółowy opis nieruchomości, której dotyczy. Należy w niej określić adres nieruchomości, numer działki oraz dokładne informacje dotyczące budynków i lokali mieszkalnych lub użytkowych.
  • Terminy realizacji inwestycji – umowa deweloperska powinna także określać terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji, a także terminy oddania do użytkowania poszczególnych lokali.
  • Cena nieruchomości – w umowie deweloperskiej należy dokładnie określić cenę mieszkania lub lokalu użytkowego, sposób płatności oraz terminy wpłat.
  • Gwarancje i rękojmia – umowa deweloperska powinna określać zasady udzielania przez dewelopera rękojmi i gwarancji na mieszkanie oraz na wykończenie i instalacje.
  • Uprawnienia nabywcy – umowa deweloperska powinna precyzyjnie określić prawa nabywcy w trakcie realizacji inwestycji deweloperskiej, a także w okresie po jej zakończeniu.
  • Odpowiedzialność i kary umowne – umowa deweloperska powinna zawierać informacje dotyczące odpowiedzialności obu stron tej umowy oraz ewentualnych kar umownych w przypadku niewywiązania się z postanowień umowy.

Do kogo jest kierowana nasza usługa?

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej deweloperów, co oznacza, że oferujemy pomoc prawną nie tylko dla przedsiębiorców z tej branży, ale również dla działów prawnych i sprzedaży, które zajmują się planowaniem, organizacją i sprzedażą mieszkań. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy pomogą dokładnie przeanalizować treść umowy deweloperskiej oraz w razie potrzeby pomogą w negocjacjach z deweloperem.