Specjalizacje

Projekty deweloperskie

Obsługa przedsiębiorców i projektów OZE

Nieruchomości

Prawo mediów

Ochrona danych osobowych

Klient indywidualny

Szkolenia

Twoja sprawa jest wyjątkowa?

Projekty deweloperskie

 • obsługujemy inwestorów z rynku deweloperskiego (komercyjnego i mieszkaniowego),
 • konsultujemy i sporządzamy opinie prawne związane ze stosowaniem ustawy deweloperskiej (w tym nowej ustawy deweloperskiej),
 • opiniujemy i sporządzany wzory prospektów informacyjnych, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych lub przedwstępnych umów sprzedaży,
 • przygotowujemy inwestycje do zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej,
 • doradzamy przy prowadzeniu procesu inwestycyjno-budowlanego na wszystkich jego etapach, w tym w trakcie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie,
 • reprezentujmy Klientów w sprawach administracyjnych i cywilnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • pomagamy w stworzeniu oraz w negocjacjach umów zawieranych w procesie inwestycyjno-budowlanym (m.in. umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo),
 • reprezentujemy Klientów przy dochodzeniu roszczeń związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.

 

Do kogo kierujemy usługę?

Nasza specjalizacja obsługi projektów deweloperskich jest skierowana głównie do przedsiębiorców z branży deweloperskiej, ale również do działów prawnych i sprzedaży, zajmujących się planowaniem, organizacją i sprzedażą lokali mieszkalnych.

 

Zobacz więcej:  Obsługa prawna deweloperów Wrocław  |  Umowa deweloperska  |  Kancelaria prawo budowlane Wrocław

Obsługa przedsiębiorców i projektów OZE

 • doradzamy przedsiębiorcom przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez Klientów z kontrahentami, w tym sporządzamy i opiniujemy umowy PPA (Power Purchase Agreement),
 • zakładamy, rejestrujemy i przekształcamy spółki prawa handlowego, w tym spółki celowe,
 • wspieramy prawnie przy przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego z branży odnawialnych źródeł energii, w tym oferujemy pomoc na etapie postępowań przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń,
 • przeprowadzamy due diligence nieruchomości inwestycyjnej przed zawarciem umowy, w tym przygotowujemy umowy dzierżawy lub najmu gruntu, na którym ma powstać farma wiatrowa lub fotowoltaiczna,
 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące wykładni i zastosowania przepisów branżowych OZE,
 • prowadzimy spory przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • egzekwujemy dla Klientów należności od podmiotów gospodarczych.

 

Do kogo kierujemy usługę?

Specjalizacja skierowania jest do firm, które chcą outsourcować codzienne zagadnienia prawne swojej organizacji do zewnętrznych doświadczonych radców prawnych. Również firmy, które mają swoje działy prawne, potrzebują naszego wsparcia, gdy w danym okresie jest za dużo pracy lub określony rodzaj zagadnień wykracza poza kompetencje zespołu. Ponadto oferta współpracy kierowana jest również do firm z branży odnawialnych źródeł energii, które poszukują kancelarii zapewniającej pełen zakres usług prawnych i regulacyjnych.

Nieruchomości

 • doradzamy przy transakcjach dotyczących nieruchomości – umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy warunkowe,
 • analizujemy możliwości nabywania oraz zbywania nieruchomości rolnych,
 • reprezentujmy konsumentów przy zawieraniu umów z deweloperami,
 • przeprowadzamy due diligence nieruchomości inwestycyjnych,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości – sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie służebności czy podziałów do korzystania,
 • pomagamy w sprawach wieczystoksięgowych – służebności, hipoteka, roszczenia,
 • sporządzamy i opiniujemy wzory umów najmu komercyjnego i prywatnego (w tym umów najmu okazjonalnego),
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz w sporach sądowych powstałych na gruncie umów najmu komercyjnego i prywatnego.

 

Do kogo kierujemy usługę?

Naszą praktykę kierujemy nie tylko do osób, które chcą nabyć nieruchomość z rynku wtórnego lub pierwotnego (deweloperskiego), ale również do osób posiadających nieruchomości, którzy są zainteresowani bezpiecznym skomercjalizowaniem swoich posiadłości. Z naszej pomocy mogą skorzystać również osoby, które są współwłaścicielami nieruchomości o skomplikowanym stanie prawnym, którzy chcą znieść współwłasność lub uregulować wpisy znajdujące się w księdze wieczystej.

Prawo mediów

 • sporządzamy i opiniujemy umowy o współpracy z influencerami (w tym rozliczenia podatkowe, optymalizacje podatkowe),
 • doradzamy w jaki sposób prawidłowo promować i lokować produkty oraz usługi,
 • reprezentujemy Klientów przy dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych w mediach,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące wykorzystania wizerunku w mediach (influencerzy, branża beauty i modowa).

 

Do kogo kierujemy usługę?

Specjalizacja jest kierowana do osób promujących swoje produkty i usługi w mediach społecznościowych, jak również do podmiotów zajmujących się influencer marketingiem w social mediach. Z naszej pomocy mogą skorzystać również osoby, których dobra osobiste zostały naruszone poprzez publikację prasową, medialną lub internetową.

Ochrona danych osobowych

 • przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzamy analizę i szacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzamy niezbędną dokumentację oraz procedury dostosowane do potrzeb klienta i specyfiki jego działalności, w tym działalności poszczególnych działów, ze szczególnym uwzględnieniem działów kadr przetwarzających dane pracownicze i działu marketingu/promocji przetwarzające dane potencjalnych i aktualnych klientów/usługobiorców,
 • doradzamy przy przygotowywaniu projektów, negocjowaniu i wprowadzaniu zmian do umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych (umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, współadministrowanie danymi osobowymi lub udostępnienie danych, umowy marketingowe, umowy najmu),
 • redagujemy i weryfikujemy projekty tzw. klauzul informacyjnych – komunikatów kierowanych do konkretnych odbiorców dot. przetwarzania ich danych osobowych,
 • redagujemy i weryfikujemy zgodność z RODO pozyskiwanych zgód na przetwarzanie danych, w tym na rozpowszechnianie wizerunku, oraz zgód w relacjach pracowniczych,
 • doradzamy w sprawach związanych ze stosowaniem CCTV i monitoringu elektronicznego w relacjach pracowniczych i biznesowych (np. w sklepach, w przestrzeni publicznej),
 • doradzamy przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych np. opartych na biometrii, w szczególności na rozpoznawaniu twarzy, głosu oraz odcisków palców lub profilowania użytkowników pojazdów służbowych pod względem ekonomiki jazdy, jak również przy ocenie stosowanych już systemów pod kątem ich zgodności z prawem ochrony danych osobowych oraz przepisami sektorowymi,
 • realizujemy wsparcie dla branży e-commerce – doradzamy w projektach internetowych stron, w tym platform sprzedaży (polityka prywatności, polityka cookies, komunikacja dot. przetwarzania danych w formularzach kontaktu itd.).

 

Do kogo kierujemy usługę?

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują wszystkich przedsiębiorców oraz instytucje publiczne. Dane osobowe zbierane są nie tylko od pracowników, ale również od Klientów czy kontrahentów. Ich ochrona ma szczególne znaczenie przy prowadzeniu działalności związanej z rekrutacją, sprzedażą czy szeroko rozumianym marketingiem. Dlatego naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców, gdyż aktualnie nie ma już segmentów działalności gospodarczej, której nie obowiązują przepisy RODO.

Klient indywidualny

 • reprezentujemy kredytobiorców w sporach przeciwko bankom w zakresie kredytów we frankach szwajcarskich (CHF),
 • doradzamy konsumentom w sporach z przedsiębiorcami, w tym w sporach z deweloperami na gruncie umów deweloperskich i innych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzimy sprawy o rozwód i separację oraz podział majątku,
 • doradzamy i prowadzimy sprawy rodzinne i opiekuńcze oraz sprawy spadkowe.

 

Do kogo kierujemy usługę?

Naszą specjalizację kierujemy do osób fizycznych, które oczekują profesjonalnego wsparcia prawnego oraz pomocy w rozwiązaniu ich problemów prawnych, które pojawiły się w ich życiu.

 

Szkolenia

 • przeprowadzamy indywidualne szkolenia dla podmiotów gospodarczych z dziedzin objętych specjalnością Kancelarii,
 • realizujemy stałe programy szkoleniowe m.in. z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego.

 

Do kogo kierujemy usługę?

Naszą praktykę prowadzenia szkoleń kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć swoją kadrę pracowniczą w nowe regulacje prawne lub wyspecjalizować zespół w danej dziedzinie prawnej.