OBSŁUGA PRAWNA DEWELOPERÓW WROCŁAW

Kancelaria Radców Prawnych Horoszczak Szczepankowska oferuje obsługę prawną dla firm deweloperskich we Wrocławiu. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z prawem budowlanym i nieruchomościami, co pozwala nam na skuteczną i profesjonalną pomoc w obsłudze prawnej oraz realizacji inwestycji deweloperskich.

Co wchodzi w zakres usług obsługi prawnej deweloperów?

  • analiza dokumentacji i pomoc uzyskiwaniu pozwoleń na budowę;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów deweloperskich,  umów przedwstępnych, umów o dzieło, umów o roboty budowlane i umów ostatecznych;
  • reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi;
  • obsługa prawna w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomościowego i prawa cywilnego;
  • windykacja należności z tytułu umów deweloperskich;
  • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości i inwestycji deweloperskich.

Dlaczego warto skorzystać z naszej obsługi prawnej deweloperów?

Nasi radcowie prawni specjalizują się w doradztwie prawno-budowlanym oraz pomagają naszym klientom na każdym etapie inwestycji – począwszy od analizy dokumentacji, poprzez uzyskiwanie wymaganych pozwoleń, aż po finalizację umów z inwestorami i nabywcami nieruchomości.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa deweloperskiego, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w każdej sytuacji i zapewnić im bezpieczeństwo prawne. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią i skorzystania z naszych usług w zakresie obsługi prawnej deweloperów.