Blog

Weksel – czym jest i jak działa?

Weksel – czym jest i jak działa?

Weksle to często stosowana forma zabezpieczenia umowy. Polskie prawo wekslowe przewiduje dwa rodzaje weksli: weksle własne oraz weksle trasowane. W obrocie prawnym możemy spotkać również tzw. weksle in blanco, które nie stanowią odrębnego typu weksla i mogą występować...

czytaj dalej